Dievybės

Auksčiausios dievybės - vadinamos budomis. Tik budos gali įgauti galių, kurios pranoktų visas kitas būtybes, net dievus. Pasiekę nirvaną, jie skelbia savo dharmą - mokymą, žmogui padedantį tobulėti, pasiekti nušvitimą. Kelias tapti buda prasideda nuo bodhisatvų, kurie daugybę kartų įsikūnija į įvairias būtybes ir daro gerus darbus, padeda žmonėms.